Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Eğitim Servisi

      Kurumumuzda eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş infaz anlayışına uygun olarak, hükümlü ve tutukluların ilgi, ihtiyaç ve önerileri dikkate alınarak ıslah ve rehabilite amacı çerçevesinde, Adalet Bakanlığı'nın Tüzük, Yönetmelik ve Genelge emirleri ile diğer kurumlarla yapılan işbirliği protokolleri esaslarına uygun olarak yürütülmektedir. Hükümlü ve tutukluların serbest zamanlarını eğitim-öğretim sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlayarak, onların toplum tarafından kabul edilebilir düşünce ve davranışları sergilemelerine, topluma yararlı birer insan olarak yetişmelerine yardımcı olabilmektir.

         Hükümlü ve tutukluların maddi-manevi kalkınmaları ile ilgili ıslah anlayışının başında gelen eğitim-öğretim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü(Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü), İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu İlçe Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile ilgili genelgeler ve işbirliği protokolleri çerçevesinde yapılarak yürütülmektedir.

        Beşikten mezara kadar eğitim anlayışında öğrenmenin yerinin ve yaşının olmayacağı açıktır. Bu düşünce doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülmektedir.

          Kurumumuz eğitim biriminde kadrolu bir öğretmen ve iki İnfaz Koruma Memuru görev yapmaktadır.

  1-Temel Eğitim :
  A-) 1. Kademe Okuma-Yazma Kursu:

          Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların öğrenim durumları belirli zamanlarda tespit edilerek, okuma-yazma bilmeyenler 1. Kademe Okuma-Yazma Kursuna alınmaktadır. Kursu başarı ile bitirenlere Okuryazarlık Belgesi verilmektedir.

          Ayrıca okuma yazması olup ta herhangi bir belgesi olmayan hükümlü ve tutuklulara kurum öğretmenlerinden oluşan iki kişilik kurulun düzenlediği tutanak ile okur yazar olduklarının tespiti ile bireysel okuma yazma sertifikası verilmesi hususunda Halk Eğitim Merkezi ile işbirlikli çalışmalar yapılmaktadır.

  B-) 2. Kademe Yetişkin Eğitimi (İlkokul Bitirme Kursu):

          Okuryazarlık belgesi olanlar ile ilkokulu 4. ve 5. sınıftan terk edenler (Belgelerini getirmek şartıyla) Yetişkinler Eğitimi 2.Kademe Yetişkin Eğitim Kursuna alınmaktadır. Kurs sonunda oluşturulan komisyon tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara 2.Kademe Okuma-Yazma Belgesi (İlkokul Diploması) verilmektedir.

  2-Açık İlköğretim Okulu :

            II. Kademe Okuma-Yazma Kursunu tamamlayan hükümlü ve tutuklular ile ilkokul mezunu olan yada ilköğretim okulu 6. 7. ve 8. sınıflardan ayrılan hükümlü ve tutuklular tespit edilerek okumak isteyenler kayıt dönemlerinde Açık İlköğretim Okulu'na kayıt yapılmaktadır.

  3- Açık Öğretim Lisesi :

             Ortaokul Diploması olanlar ile liseden tasdikname ile ayrılanların Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtları yapılmaktadır. Her yeni kayıt dönemi sonunda Açık İlköğretim Okulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin ders araç ve gereçleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden Ceza İnfaz Kurumu Öğretmeni tarafından temin edilerek hükümlü ve tutuklu öğrencilere verilmektedir.

  4-ÖSYM Sınavları :

            Ceza İnfaz Kurumu Hükümlü ve tutuklularından istekli olan ve müracaat şartlarını taşıyanlara gerekli rehberlik yapılarak YKS'ye katılmaları teşvik edilmektedir. YKS'ye müracaat etmek isteyenlerin müracaatları gerçekleştirilmektedir.

  5-Açık Öğretim Fakültesi:

           Ceza İnfaz Kurumu Hükümlü ve tutuklularından istekli olan ve müracaat şartlarını taşıyanlara gerekli rehberlik yapılarak AÖF'ye katılmaları teşvik edilmektedir, kayıt yaptırmak isteyenlerin kayıtları yapılmaktadır.

  6- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri :

             Cezaevimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Müftülükçe görevlendirilen Vaiz tarafından işlenmektedir. Hükümlü ve tutuklulara ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmaya, yanlış bilgilerini düzeltmeye, bilmedikleri konularda onları Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında aydınlatmaya çalışmaktadır. Ayrıca ayda 1 defa İlçe Müftülüğü tarafından Dini ve Ahlaki konularda Konferans verilmektedir.

  7- İş ve Meslek-Sosyal-Kültürel Kurslar:

            Kurumumuzda açılan ve açılacak kurslar Adalet Bakanlığı Mevzuatı ve ilgili müfredat programı çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü(Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü), Türkiye İş Kurumu İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile işbirliği içerisinde açılmaktadır.

  KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI :

            Hükümlü ve tutuklular hafta içi her gün kütüphanemizden yararlanabilmektedirler. Dewey Onlu Tasnif Sistemi doğrultusunda Kozan M Tipi Ceza İnfaz Kurumu kütüphanesinde yenileme, yeniden sayım, yeni sisteme uyum çalışmalarının verimli sonuçları alınmaya başlanmış ve Koğuş Kitap Listeleri yeniden güncellenerek koğuşlara dağıtılmıştır. Şubat 2009 dan itibaren ise Kütüphanedeki kitaplarımız UYAP 'a kayıt edilmeye başlanmış olup kayıt bitiminden sonra her türlü kitap kayıt-dağıtım ve takibi dijital ortamda yapılacaktır.

  SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER:
  1. Konferans ve Seminerler: Hükümlülerin ve tutukluların, kişisel, sosyal, kültürel, meslekî, ahlâkî ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayacak, insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile bağlarını güçlendirecek nitelikte konferans veya seminerler düzenlenmektedir.
  2. Diğer Sosyal ve Kültürel Çalışmalar: Kurumumuzda el sanatları çalışmaları, bilgi yarışmaları, münazara, satranç-dama vb. çalışmalar ile önemli gün ve haftalar kutlanmaktadır

  Adres

  Tavşantepe Mah. Islah Sok. No:8 KOZAN/ADANA

  Telefon

  Telefonlar: 0322 515 82 89-91

  Faks: 0322 515 82 90

  E-Posta

  kozan.mtcikisaretadalet.gov.tr