Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Psiko-Sosyal Servis

        Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Psiko-Sosyal Yardım Servisi'nde tutuklu, hükümlü ve personelin; ruh-beden sağlığı ve bütünlüğünün gelişimini sağlayabilme, yaşamlarında karşılaştıkları belli sorunların çözümüne yönelik becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilme, uyum problemlerini çözmelerinde katkıda bulunabilme; ilgi, ihtiyaç ve önerileri de dikkate alarak ıslah ve rehabilite amacı çerçevesinde, Adalet Bakanlığı'nın Tüzük, Yönetmelik ve Genelge emirleri esasları doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.

         Tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçlarına uygun biçimde iyileştirme programları uygulanmaktadır. Bu iyileştirme programları, hükümlü-tutuklunun geçmişi, suçluluk nedenleri, ruhsal yapısı, ailevi özellikleri, fiziki yeteneği, alkol ve madde kullanımı, infaz süresi ve salıverildikten sonraki beklentileri dikkate alınarak, toplumun yasalara uygun hareket eden ve üretken bir üyesi olarak yaşamını sürdürmesi amacıyla oluşturulmaktadır.

         Günümüz yaşam şartları düşünüldüğünde Psikolojik destek almanın gerekliliği tartışılmayacak boyuta gelmiştir. Her sağlıklı bireyin de psikolojik desteğe gereksinim duyduğu bu zamanlarda, ağır çalışma koşullarında görev yapan ceza infaz kurumu personelinin ve ailelerinin de psiko-sosyal servisten etkin şekilde yararlanması sağlanmaktadır.

  Psiko-Sosyal Servis iyileştirme programları kapsamında;
  · Tanıma ve tanıtma faaliyetleri,
  · Bireysel görüşmeler,
  · Krize müdahale görüşmeleri,
  · Ailelere yönelik çalışmalar,
  · Stresle baş edebilme yöntemleri programı,
  · Öfke-kontrol programı-grup çalışması,
  · İntihar ve kendine zarar vermeyi önleme programı,
  · Salıverilme öncesi mahkum gelişimi programı yürütülmektedir.

       Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili kişiler arası ilişkiler ve aile ile uyum gibi konularda araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca çocuk koğuşlarına yönelik uygulanan psiko-sosyal destek müdahale kapsamında uyuşturucu madde programı ve öfke kontrol çalışmaları da uygulanmaktadır. Psiko-Sosyal Yardım Servisi, Sağlık Servisi ve Eğitim – Öğretim Servisi ile sürekli iletişim halinde olup ortak çalışmalar sürdürmektedir.

  Adres

  Tavşantepe Mah. Islah Sok. No:8 KOZAN/ADANA

  Telefon

  Telefonlar: 0322 515 82 89-91

  Faks: 0322 515 82 90

  E-Posta

  kozan.mtcikisaretadalet.gov.tr